อไอเอสมุ่งมั่นในการเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ได้รับการยอมรับสูงที่สุดในประเทศไทย ผ่านการให้บริการหลัก 4 ด้าน

เอไอเอสให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยเทคโนโลยี 4G และ 5G ภายใต้แบรนด์ 'เอไอเอส' ให้บริการระบบรายเดือน, บริการระบบเติมเงิน, และบริการโทรข้ามแดนอัตโนมัติ หรือโรมมิ่ง ซึ่งมีผู้ให้บริการโครงข่ายที่เป็นคู่ค้าในกว่า 240 ปลายทางทั่วโลก

ข้อมูลการดำเนินงานที่สำคัญสำหรับธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่

118 พันล้านบาท
รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ณ ปี 2566
ณ ไตรมาส
1/2567
45.0
เลขหมาย
47%
ส่วนแบ่งการตลาดเชิงผู้ใช้บริการ
ณ ไตรมาส 1/2567
%
เลขหมายผู้ใช้บริการระบบเติมเงิน
%
เลขหมายผู้ใช้บริการระบบรายเดือน
ส่วนแบ่งการตลาดเชิงรายได้
ณ สิ้นปี 2566
ครอบคลุม
> 90%
ประชากรไทยทั่วประเทศ
ใช้บริการ 5G​
9.9 ล้านเลขหมาย
22% ของฐานผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
1460 MHz
คลื่นที่ความถี่ที่พร้อมให้บริการ
VOU (ปริมาณการใช้งานเฉลี่ย)
34 กิกะไบต์/เลขหมายที่ใช้อินเทอร์เน็ต/เดือน
ARPU (รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย)
224 บาท/เลขหมาย/เดือน

เอไอเอสให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ภายใต้แบรนด์ 'AIS Fibre3' และ '3BB Fibre3' ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทั้งภาคครัวเรือนและองค์กรธุรกิจ ด้วยมาตรฐานการให้บริการและนวัตกรรมเหนือระดับ ทำให้เอไอเอสสามารถสร้างการเติบโตในระดับสูงทั้งในเชิงผู้ใช้บริการและรายได้เหนือกว่าผู้ให้บริการรายอื่น

ข้อมูลการดำเนินงานที่สำคัญสำหรับธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

14 พันล้านบาท *
รายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ณ ปี 2566
* รับรู้รายได้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ บมจ. ทริปเปิลทรี บรอดแบนด์ เป็นระยะเวลา 46 วัน
ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ล้านราย *
* ภายใต้แบรนด์ AIS 3BB Fibre3
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุม
ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ
%
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบ้านของประเทศไทย
โครงข่ายใยแก้วนำแสงครอบคลุมตารางกิโลเมตร
ARPU ARPU (รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย)
บาท/เลขหมาย/เดือน

รางวัล สุดยอดผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านแห่งปี จากเวที Asian Telecom Awards 2023

เอไอเอสให้บริการเทคโนโลยีและโซลูชันแก่ลูกค้าองค์กรธุรกิจภายใต้แบรนด์ 'AIS Business' ด้วยการมุ่งมั่นส่งมอบบริการด้วยคุณค่าที่ครอบคลุมตั้งแต่ โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ ดิจิทัลโซลูชัน เพื่อสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ให้ในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าตั้งแต่องค์กรขนาดใหญ่ถึง SME

5.25 พันล้านบาท
รายได้บริการลูกค้าองค์กร (ไม่รวมโทรศัพท์เคลื่อนที่)
ณ ปี 2566

สัดส่วนรายได้บริการลูกค้าองค์กร (ไม่รวมโทรศัพท์เคลื่อนที่)
ณ ปี 2566
CCID
EDS
CCID = Cloud / Cyber Security / ICT Solutions / Data Center
EDS = Enterprise Data Service

เอไอเอสพัฒนาธุรกิจการให้บริการด้านดิจิทัลเพื่อสอดรับกับความต้องการผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผ่านการสร้างความร่วมมือร่วมกับพันธมิตรทางการค้าที่มีความเชี่ยวชาญ โดยเอไอเอสได้มุ่งเน้นไปยัง 3 ด้านได้แก่ วิดิโอแพลตฟอร์ม บริการทางการเงินดิจิทัล และ เกมส์แพลตฟอร์ม

บริการดิจิทัล

วิดิโอแพลตฟอร์ม

AIS Play
ผู้รวบรวมคอนเทนต์ครบวงจร

ครอบคลุมรายการโทรทัศน์ไปจนถึงวิดิโอสตรีมมิ่ง ให้บริการผ่านรูปแบบความร่วมมือกับเข้าของแพลตฟอร์มและผู้ให้บริการคอนเทนต์คุณภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เกมส์แพลตฟอร์ม

AIS Game On

แพลตฟอร์มเกมมิ่งครบวงจร รองรับการเติมเกมส์ การขายบัตรเติมเกมส์ และ อี-สปอร์ต

รายละเอียดเพิ่มเติม
AIS Cloud Game

ห้บริการเกมส์จาก PC และ Console มาไว้บนโทรศัพท์มือถือพร้อมรองรับการเล่มเกมส์ในทุกที่ ทุกเวลา

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการการเงินดิจิทัล และ ประกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม