เลือกปี    
มิถุนายน
12 มิถุนายน ASEAN CORPORATE DAY 2024 ในประเทศมาเลเซีย จัดโดย เมย์แบงก์
พฤษภาคม
29 พฤษภาคม Pan-Asia Regional Investor Conference ในประเทศสิงคโปร์ จัดโดย บล.ซิตี้
20 พฤษภาคม Digital Roadshow arrange by SET
16-17 พฤษภาคม Virtual ASEAN Conference 2024 จัดโดย มอร์แกน สแตนเลย์
13-14 พฤษภาคม Asia Conference 2024 ในประเทศฮ่องกง จัดโดย บล.แมคควอรี่
09 พฤษภาคม กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
07 พฤษภาคม พบกองทุนในประเทศ จัดโดย บล.เกียรตินาคน ภัทร
เมษายน
30 เมษายน แถลงผลประกอบการประจำไตรมาส 1 ปี 2567 ผ่านการประชุมทางโทรศัพท์
30 เมษายน ประกาศผลประกอบการประจำไตรมาส 1 ปี 2567
มีนาคม
25 มีนาคม ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
21 มีนาคม Digital Roadshow arranged by SET (English version)
19-20 มีนาคม Jefferies 5th Asia Forum ในประเทศฮ่องกง จัดโดย บล.ทิสโก้
04-05 มีนาคม OneASEAN Summit ในประเทศสิงคโปร์ จัดโดย บล.ยูบีเอส
01 มีนาคม กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
กุมภาพันธ์
20 กุมภาพันธ์ พบกองทุนในประเทศ จัดโดย บล.กสิกรไทย
15 กุมภาพันธ์ งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2566
07 กุมภาพันธ์ แถลงผลประกอบการประจำปี 2566 ผ่านการประชุมทางโทรศัพท์
06 กุมภาพันธ์ ประกาศผลประกอบการประจำปี 2566