รายงานประจำปีแบบ 56-1งบการเงินคำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารเอกสารนำเสนอแถลงผลประกอบการเอกสารนำเสนอสำหรับนักลงทุนข้อมูลการดำเนินงาน ดาวน์โหลดทั้งหมด
2567
Q1
Q1
Q1
Q1
2566
FY Q3 Q2 Q1
FY Q3 Q2 Q1
FY Q3 Q2 Q1
FY Q3 Q2 Q1
2565
FY Q3 Q2 Q1
FY Q3 Q2 Q1
FY Q3 Q2 Q1
FY Q3 Q2 Q1
2564
FY Q3 Q2 Q1
FY Q3 Q2 Q1
FY Q3 Q2 Q1
FY Q3 Q2 Q1
2563
FY Q3 Q2 Q1
FY Q3 Q2 Q1
FY Q3 Q2 Q1
FY Q3 Q2 Q1
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์) MB