รายงานประจำปีแบบ 56-1งบการเงินคำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารเอกสารนำเสนอแถลงผลประกอบการเอกสารนำเสนอสำหรับนักลงทุนข้อมูลการดำเนินงาน ดาวน์โหลดทั้งหมด
2565
ไตรมาส 1
ไตรมาส 1
ไตรมาส 1
ไตรมาส 1
2564
ประจำปี ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1
ประจำปี ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1
ประจำปี ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1
ประจำปี ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1
2563
ประจำปี ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1
ประจำปี ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1
ประจำปี ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1
ประจำปี ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1
2562
ประจำปี ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1
ประจำปี ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1
ประจำปี ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1
ประจำปี ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1
2561
ประจำปี ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1
ประจำปี ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1
ประจำปี ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1
ประจำปี ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์) MB