2566

พัฒนาการที่สำคัญ

เข้าซื้อหุ้น บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) และซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน ร้อยละ 19.00 ของ จำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด โดยธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ ณ วันที่่ 15 พฤศจิกายน 2566 ทำให้ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านของเอไอเอสมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยฐานลูกค้ากว่า 4.7 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ และก้าวสู่การเป็นผู้นำในตลาดอินเทอร์เน็ตบ้านของประเทศไทยด้วยโครงข่ายที่ครอบคลุมกว่า 13.3 ล้านครัวเรือน

ได้รับโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700MHz (ความกว้าง 2 x 5MHz) ต่อจากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (“เอ็นที”) ในเดือนตุลาคม 2566 โดยระยะเวลาใบอนุญาต 15 ปี เริ่มตั้งแต่่ปี 2564 และหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2579 ช่วยให้เอไอเอสสามารถขยายบริการ 5G ครอบคลุมพื้นที่่ห่างไกลในต่างจังหวัดและบริเวณอาคารสูงได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งยกระดับความจุโครงข่ายเพื่อรองรับความต้องการใช้ 5G ที่่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ลงนามในสัญญากับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (“เอ็นที”) สำหรับการให้เอ็นทีเช่าใช้อุปกรณ์โครงข่ายของเอไอเอสจำนวน 13,500 สถานี เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5G บนคลื่นความถี่ย่าน 700MHz ที่ NT มีใบอนุญาตถือครอง รวมทั้งให้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมภายในประเทศ (Roaming) แก่ NT เป็นระยะเวลา 13 ปี โดย AWN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ AIS จะได้รับค่าเช่าใช้อุปกรณ์จาก NT ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

ได้รับรางวัล Microsoft Best Partner of the year ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และเป็นรายเดียวในประเทศไทย ซึ่งไมโครซอฟท์ได้มอบให้กับพันธมิตรชั้นนำระดับโลกที่สามารถส่งมอบบริการที่เหนือกว่าในด้านนวัตกรรมให้กับลูกค้าโดยอาศัยเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์ โดยคัดเลือกจากพันธมิตร 3,900 รายจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

ลงนามความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายหลักในการผลักดันและสนับสนุนการทำงานของผู้ประกอบการโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีขีดความสามารถใหม่ ๆ สามารถลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการทำ งานของกระบวนการผลิตเครื่องจักรทั้งในเรื่องของการเพิ่มความแม่นยำ การวิเคราะห์ วัดผล และระบบติดตามผลด้วยเทคโนโลยี IoT พร้อมโซลูชัน AIS 5G Manufacturing Platform บน PARAGON Platform

ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง AIS และ PTTGC เพื่อเป้าหมายการร่วมสร้างต้นแบบองค์กรที่่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยศักยภาพโครงข่ายอัจฉริยะ ยกระดับกระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยีโซลูชันสีเขียว และแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม เพื่อร่วมกันพัฒนาต่อยอดธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมในฐานะ Good Corporate Citizen เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

ร่วมกับ GULF และ Singtel เดินหน้าก่อสร้างโครงการดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดกว่า 20 เมกะวัตซ์ ในจ.สมุทรปราการ ภายใต้บริษัทร่วมทุน จีเอสเอ ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด (GSA) โดยเป็นศูนย์ข้อมูลที่มุ่งเน้นใช้พลังงานสะอาด และการบริหารจัดการพลังงาน ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีระบบการเก็บรักษาข้อมูลที่ปลอดภัยสูงสุด พร้อมตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าองค์กรและผู้ให้บริการคลาวด์ในไทยและต่างประเทศ โดยมีแผนจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในปีพ.ศ. 2568

2565

พัฒนาการที่สำคัญ

เซ็น MOU ร่วมกับ NCS Telco+ ส่งเสริม Digital transformation ในประเทศไทย โดย NCS จะร่วมสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงองค์กรเข้าสู่ ดิจิทัลของ AIS ด้วยการเสริมความร่วมมือทางเทคโนโลยี อาทิ 5G, IoT, Cloud และ Cyber Security เข้ากับความแข็งแกร่งของ AIS ในฐานะผู้นำโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในประเทศ และเพื่อเสริมความสามารถในการ สนับสนุนองค์กรผู้ประกอบการในประเทศไทย ให้สามารถเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ได้อย่างรวดเร็ว (5G Nextgen)

AIS และ ZTE ลงนามข้อตกลงความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อสร้างเครือข่าย 5G ระดับสูง ผ่านศูนย์วิจัย A-Z Center เสริมการยกระดับสู่องค์กรโทรคมนาคมอัจฉริยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพและมอบประสบการณ์การใช้งานที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าเอไอเอส พร้อมพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ประเทศไทยอยู่แถวหน้าของเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยความร่วมมือ 3 ด้านหลักได้แก่ 1) พัฒนานวัตกรรม 5G ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและโซลูชั่น 2) อัพเกรดเครือข่าย 5G สู่เครือข่ายดิจิทัลอัจฉริยะ ด้วยการประมวลผล Big Data และ AI และ 3) ขยายขีดความสามารถของ 5G เพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรม

คว้ารางวัล Microsoft Best Partner of the year ประจำปี 2022 ซึ่งไมโครซอฟท์ได้มอบให้กับพันธมิตรชั้นนำ ระดับโลกที่สามารถส่งมอบบริการที่เหนือกว่าในด้านนวัตกรรมให้กับลูกค้าโดยอาศัยเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์ โดยคัดเลือกจากพันธมิตร 3,900 รายจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

เข้าซื้อหุ้นในธุรกิจ Startup จำนวน 3 บริษัท จาก Intouch โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้แก่ AIS ในการเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านดิจิทัลแก่ลูกค้า รวมถึงต่อยอดและสนับสนุนความแข็งแกร่งของธุรกิจหลัก ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจของ AIS ที่มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์

จัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท เอไอเอส ดีซี เวนเจอร์ จำกัด และ ลงนามลงทุนในสัญญาร่วมพัฒนาธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Joint Development Agreement - Data Center Business) ร่วมกับ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) และบริษัท Singapore Telecommunications Limited (Singtel) เพื่อรองรับการเติบโตและ ตอบสนองต่อความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในประเทศไทย

ร่วมมือกับบริษัท SCG และ Huawei พร้อมผสานความเชี่ยวชาญจาก 2 พันธมิตร Yutong และ Waytous พัฒนาระบบขนส่งแบบไร้คนขับผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ 5G (Private Network) ขับเคลื่อนรถบรรทุกเครื่องยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ในการบริหารวางแผนเส้นทางเดินรถขนส่งวัตถุดิบภายในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม SCG จ.สระบุรี สอดคล้องการยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล ควบคู่ไปพร้อมการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

เปิดตัว AIS CloudX ระบบนิเวศคลาวด์อัจฉริยะ (Intelligent Cloud Ecosystem) พร้อมช่วยธุรกิจให้สามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคลาวด์ รวมถึงแอปพลิเคชันและโซลูชัน ที่ต้องการการประมวลผลอย่างรวดเร็ว รองรับงานที่ต้องการความแม่นยำสูง (Critical Mission) และงานที่ต้องการความหน่วงต่ำ (Low Latency) รวมถึงการทำ งานร่วมกับ VMware ในการเป็นพาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการ Sovereign Cloud รายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ช่วยลดต้นทุนและความซับซ้อนในการออกแบบระบบ เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจสามารถเดินหน้าทรานฟอร์มองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพ ความรวดเร็วในการทำธุรกิจ รวมถึงรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจคาดเดาได้ยากในอนาคต

2564

พัฒนาการที่สำคัญ

ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 700MHz (ความกว้าง 2 x 10MHz และ ความกว้าง 2 x 5MHZ) จาก กสทช. ในเดือนมกราคม 2564 และเดือนเมษายน 2564 ตามลำดับ ระยะเวลาใบอนุญาต 15 ปี ทั้งนี้ คลื่นความถี่ 700MHz ถือเป็นคลื่นความถี่มาตรฐานของเทคโนโลยี 5G ในย่านความถี่ต่ำที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในด้านความครอบคลุม ซึ่งจะช่วยให้เอเอไอสสามารถขยายเครือข่าย 5G ได้ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวาง

ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 26GHz (ความกว้าง 1200MHz) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ระยะเวลาใบอนุญาต 15 ปี โดยถือเป็นคลื่นความถี่ที่มีความยาวคลื่นในระดับมิลลิเมตร (Millimeter-wave band) ที่จะช่วยรองรับความจุโครงข่ายในระดับสูงและให้บริการการรับส่งข้อมูลความเร็วสูงในระดับกิกะบิตต่อวินาที (Gbps) ซึ่งจำเป็นสำหรับการใช้งานในลักษณะที่ต้องการการส่งข้อมูลความเร็วสูง รวมถึงการใช้งานที่ต้องการความสามารถในการส่งข้อมูลที่มีความเสถียรมากและมีความหน่วงเวลาในการส่งข้อมูล (Latency) ต่ำในระดับ 1 มิลลิวินาที

ร่วมมือกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อร่วมกันพัฒนาและนำเสนอบริการคลาวด์ใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) การผลักดันโซลูชั่นดิจิทัลด้วยการกระตุ้นการใช้งานโซลูชัน บริการคลาวด์ 2) การยกระดับทักษะเชิงดิจิทัลด้วยการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงลึกจากไมโครซอฟท์ให้กับพนักงานของบริษัท และ 3) พัฒนานวัตกรรมเพื่อธุรกิจ ด้วยโซลูชันที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับลักษณะของแต่ละธุรกิจ

ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการในประเทศไทยของ Disney+ Hotstar สตรีมมิ่งที่ได้รับการยอมรับทั้งจากระดับโลก เอเชีย และไทย เพื่อประสบการณ์ความบันเทิงด้วยรูปแบบเนื้อหาที่น่าสนใจให้กับผู้ชมในทุกช่วงวัย

จัดตั้งบริษัทร่วมทุนในชื่อ "เอไอเอสซีบี" (AISCB) ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 50 มูลค่าเงินลงทุน 300 ล้านบาท เพื่อให้บริการสินเชื่อดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ สร้างการเข้าถึงบริการทางการเงินที่สะดวกมากยิ่งขึ้น

2563

พัฒนาการที่สำคัญเพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

ชนะการประมูลคลื่นความถี่ 5G ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ครบทุกย่านความถี่ ได้แก่ ย่านความถี่ต่ำ 700 MHz (ความกว้าง 2 x 5 MHz) ย่านความถี่กลาง 2600 MHz (ความกว้าง 100 MHz) และย่านความถี่สูง 26 GHz (ความกว้าง 1200 MHz) โดยได้เปิดให้บริการ 5G NSA (Non Standalone) ทั่วประเทศด้วยคลื่นความความถี่ 2600MHz ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา และเปิดให้บริการ 5G SA (standalone) โดยไม่ต้องใช้ร่วมกับสัญญาณ 4G ในเดือนกรกฎาคม 2563

ร่วมลงทุนในบริษัท ดิจิทัล เกมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี (DGI) ประเทศสิงคโปร์ กับ Singapore Telecommunications Ltd. และ SK Telecom Co., Ltd., ประเทศเกาหลีใต้ ในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 33.33 มูลค่าเงินลงทุน 10,000,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่า 226,5000,000 บาท) เพื่อให้บริการ Gaming Content Platform ด้วยเทคโนโลยี AI และบริการคอนเทนท์อีสปอร์ต

จัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อ บริษัท สห แอดวานซ์ เน็ทเวอร์ค จำกัด (SAN)ร่วมกับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (SPI) โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ด้วยมูลค่าเงินลงทุน 21 ล้านบาท เพื่อให้บริการโครงข่ายใยแก้วนำแสงและ ICT Infrastructure ในสวนอุตสาหกรรม SPI กว่า 7,255 ไร่ และพร้อมนำบริการโซลูชั่นเทคโนโลยี 5G เข้าร่วมพัฒนายกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน

จัดตั้งบริษัท เลิร์นดิ จำกัด (LDI) บริษัทย่อยแห่งใหม่ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจจัดฝึกอบรม สัมมนา ให้ความรู้ผ่านการเรียนการสอนออนไลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2562

พัฒนาการที่สำคัญเพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

เปิดตัว AIS Insurance Service โบรกเกอร์ ประกันภัยทางออนไลน์สามารถกำหนดข้อมูลการเดินทางและระยะเวลาคุ้มครองได้ โดยบริษัทในเครือเอไอเอส (ADD) ที่ได้รับอนุญาตจาก คปภ.

ปรับแผนธุรกิจและเปลี่ยนชื่อ ซีเอส ล็อกซอินโฟ เป็น ซีเอสแอล (CSL) โดยมีกลยุทธ์ 3Ss คือ 1. Data Center & Cloud Solutions, 2. Managed Services, และ 3. System Integration ให้บริการธุรกิจองค์กรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

ได้รับจัดสรรใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 700MHz (ความกว้าง 2 x 10MHz) จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยมีกำหนดการเริ่มต้นใบอนุญาตในปี 2564 เป็นระยะเวลา 15 ปี นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต

2561

พัฒนาการที่สำคัญของเอไอเอส

กุมภาพันธ์

เอไอเอสแถลงวิสัยทัศน์ พร้อมก้าวสู่การเป็น Digital Platform for Thais ซึ่งได้ประกาศความพร้อมของโครงข่ายสำหรับบริการ IoT และยกระดับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็น NEXT G ที่รองรับการใช้งานระดับ 1 กิกะบิตต่อวินาที รวมทั้งประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มด้านดิจิทัล 3 แพลตฟอร์ม ได้แก่

 1. AIS IoT Alliance Program (AIAP) เพื่อให้เกิดการพัฒนาโซลูชั่นด้าน IoT รวมทั้งรูปแบบการทำธุรกิจใหม่ๆ ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อขยายประโยชน์สู่ภาคประชาชน
 2. วิดีโอแพลตฟอร์ม “Play 365” เปิดโอกาสให้ศิลปิน สื่อมวลชน นักสร้างสรรค์คอนเทนต์ทุกวงการสามารถนำเสนอผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้น และ
 3. แพลตฟอร์มคอนเทนต์ด้าน Virtual Reality (VR) เพื่อให้นักพัฒนาคอนเทนต์ด้าน VR ได้สร้างสรรค์และส่งคอนเทนต์เพื่อมาสานต่อด้านธุรกิจกับเอไอเอส

มีนาคม

เอไอเอสประกาศความร่วมมือกับแรบบิท ไลน์ เปย์ ร่วมทุนขยายแพลตฟอร์ม e-money ผลักดันประเทศไทยสู่สังคมไร้เงินสด โดยการลงทุนในลักษณะบริษัทร่วมค้า (Joint Venture) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกศ์ แรบบิท ไลน์ เปย์ เป็นกระเป๋าเงินที่มีผู้ใช้งานสูงสุดในประเทศไทย ซึ่งเป็นการร่วมมือกันของผู้ให้บริการที่ไม่ใช่ธนาคาร (non-bank) 3 เจ้า ได้แก่ 1) เอไอเอส ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่อันดับ 1 2) LINE ผู้นำด้านแพลตฟอร์มอันดับ 1 และ 3) Rabbit ผู้นำด้านไมโครเพย์เมนท์และขนส่งมวลชนอันดับ 1

พัฒนาการที่สำคัญเพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

การเป็นผู้นำด้านเครือข่าย

ร่วมลงนามทำสัญญาเป็นพันธมิตรกับทีโอทีสำหรับการใช้คลื่นความถี่ 2100 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 2x15 เมกะเฮิรตซ์ เพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้งานด้านดาต้าที่มากขึ้นทั้งบนเทคโนโลยี 4G และ 3G

ชนะการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 2x5 เมกะเฮิรตซ์ ทำให้เอไอเอสเป็นผู้ให้บริการที่มีช่วงคลื่นความถี่รวม 2x60 เมกะเฮิรตซ์ มากที่สุดในอุตสาหกรรม และมีคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ติดต่อกันถึง 2x20 เมกะเฮิรตซ์ ส่งผลให้ผู้ใช้บริการ 4G สามารถใช้งานดาต้าบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเพิ่มขึ้นร้อยละ 15-30

ขยายการให้บริการเครือข่าย AIS NEXT G ซึ่งเป็นการควบรวมเทคโนโลยี AIS 4G ADVANCED และ AIS SUPER WiFi เข้าด้วยกัน สู่ระบบปฏิบัติการ iOS บน iPhone ทำให้ปัจจุบันสามารถให้บริการครอบคลุมทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ด้วยความเร็วถึงระดับ 1 กิกะบิตต่อวินาที ซึ่งเป็นการสร้างความแตกต่างด้วยการให้บริการความเร็วที่สูงที่สุดในอุตสาหกรรม

ร่วมกับโนเกีย หัวเหว่ย และแซดทีอี เปิดทดสอบเทคโนโลยี 5G บนคลื่นความถี่ 26.5-27.5 GHz เพื่อกระตุ้นให้ภาคธุรกิจเตรียมความพร้อมและเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจาก 5G โดยอยู่ระหว่างการพัฒนาบริการ (Use Case) เพื่อนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์

ขยายโครงข่าย NB-IoT และแพลตฟอร์มแบบครบวงจร ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมทำงานร่วมกับพันธมิตรในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค และซัมซุง เพื่อพัฒนาโซลูชันส์ด้าน Smart Home รวมทั้งองค์กรการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้บริการจักรยานสาธารณะอัจฉริยะหรือ “โมไบค์” และระบบบริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากรของมหาวิทยาลัย

การสร้างสินค้าและบริการสำหรับยุคดิจิทัล

เปิดให้บริการ “NU MOBILE” ซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบออนไลน์ครบวงจร ทั้งการซื้อซิม การยืนยันตัวตน และการชำระค่าบริการ เพื่อส่งเสริมการให้บริการดิจิทัลเต็มรูปแบบ (Full Service Digitization) ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าสมัยใหม่ที่ไม่ต้องการติดต่อหน้าร้าน และใช้งานออนไลน์อย่างเป็นประจำ

ขยายการให้บริการเข้าสู่ตลาดลูกค้าองค์กร โดยเข้าซื้อกิจการของบริษัท ซีเอสล็อกซ อินโฟ (CSL) เสริมความแข็งแกร่งให้แก่เอไอเอสในด้านฐานลูกค้า สินค้าและบริการ และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้บริการด้านดิจิทัลโซลูชั่นส์แบบครบวงจร (End-to-End) เช่น คลาวด์ ดาต้าเซ็นเตอร์ และระบบการบริหารจัดการ พร้อมให้คำปรึกษาลูกค้าองค์กรตลอด 24 ชั่วโมง

เข้าร่วมลงทุนในบริษัทร่วม (JV) ของแรบบิท-ไลน์เพย์ (RLP) โดยถือสัดส่วนผู้ถือหุ้นร้อยละ 33.33 เพื่อให้บริการแพลตฟอร์มกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยแก่ทั้งลูกค้าเอไอเอสและลูกค้าทั่วไป และร่วมมือกับสิงเทล เปิดให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศภายใต้ชื่อ “ VIA” อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการแรบบิท-ไลน์เพย์สามารถชำระสินค้าและบริการจากร้านค้าที่ร่วมรายการในสิงคโปร์ได้โดยไม่จำเป็นต้องแลกเงิน

ขยายช่องทางจัดจำหน่ายเพื่อเข้าถึงลูกค้าแต่ละกลุ่มผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำในด้านโมเดิร์นเทรดและไอที เช่น เทสโก้ โลตัส และเจมาร์ท ให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าและบริการทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง พร้อมเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ผ่านสาขาของพันธมิตรทั่วประเทศ

2560

พัฒนาการที่สำคัญของเอไอเอส

มีนาคม

เอไอเอสเปิดตัวแพ็คเกจคอนเทนต์สำหรับรับชมภาพยนตร์ ซีรีย์ กีฬา ข่าว รวมถึงการ์ตูนสำหรับครอบครัว หลังจากร่วมเป็นพันธมิตรกับ HBO FOX NBA Warner ฯลฯ โดยลูกค้าสามารถรับชมได้ทั้งบนมือถือผ่านแอพพลิเคชั่น AIS PLAY และผ่านกล่อง AIS PLAYBOX เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของลูกค้าในยุคดิจิทัล รวมทั้งสร้างความแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่นๆ และมุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์อย่างเต็มตัว

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดแพ็คเกจ

สิงหาคม

เอไอเอสได้รับการเลือกให้ติดดัชนี FTSE4Good Index Series หนึ่งในดัชนีชั้นนำของโลกซึ่งจัดอันดับโดย FTSE Russell เพื่อให้นักลงทุนใช้เป็นข้อมูลการประกอบการคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดยคำนึงถึงการบริหารจัดการผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบจากปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจและความสามารถในการแข่งขันระยะยาว

เอไอเอสเปิดตัว AIS NEXT G นวัตกรรมเครือข่ายล้ำสมัย ซึ่งสามารถให้ความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนมือถือได้ในระดับกิกะบิตต่อวินาที โดยเป็นเจ้าแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากการร่วมพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายแบบ Multipath TCP กับพันธมิตร Korea Telecom โดยผสานเทคโนโลยี AIS 4G ADVANCED และ AIS SUPER WiFi เข้าด้วยกัน เพื่อเตรียมรองรับการใช้งานบริการดิจิทัลในทุกรูปแบบ

กันยายน

เอไอเอสแถลงวิสัยทัศน์และนโยบายของ “AIS Business Cloud 2017” พร้อมให้บริการ Business Cloud หรือคลาวด์สำหรับองค์กรธุรกิจในแบบ End-to-End ซึ่งมุ่งหมายการเป็นพันธมิตรด้านคลาวด์กับทุกธุรกิจที่ต้องการมีระบบคลาวด์ของตัวเอง พร้อมให้คำปรึกษา วางแผน ปฏิบัติ ตลอดจนการให้บริการแบบ Managed Service ครบวงจรด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับมาตรฐานและความปลอดภัยระดับโลก พร้อมบุคลากรระดับชำนาญการ

เอไอเอสคว้ารางวัลที่ 1 เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เร็วที่สุดในประเทศไทยเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน (2558 - 2560) จาก OOKLA ผู้ให้บริการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตชั้นนำของโลก แสดงถึงศักยภาพของเครือข่าย AIS 4G ADVANCED ที่เร็วที่สุดและครอบคลุมมากที่สุดกว่า 98% ของพื้นที่ประชากร

พฤศจิกายน

ได้รับคัดเลือกให้เป็น “หุ้นยั่งยืน” ใน Thailand Sustainability Investment โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นปีที่ 3 ปี ติดต่อกันจากการดำเนินธุรกิจที่เน้นสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของการคำนึงถึงคุณค่าที่สามารถสร้างให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยจุดแข็งและกระบวนการทางธุรกิจของเอไอเอส

2559

พัฒนาการที่สำคัญของเอไอเอส

มกราคม

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (เอดับบลิวเอ็น) บริษัทย่อย ประกาศเปิดให้บริการ 4G อย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อ 4G ADVANCED ด้วยพื้นที่ให้บริการครอบคลุม 42 จังหวัด โดยนำเอาเทคโนโลยี LTE ADVANCED มาใช้เป็นรายแรกของประเทศไทย ภายหลังจากการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ เมื่อเดือนธันวาคม 2558

กุมภาพันธ์

เอไอเอส ประกาศงบลงทุน 40,000 ล้านบาท สำหรับปี 2559 เพื่อขยายโครงข่าย 4G และการปรับปรุงคุณภาพของโครงข่าย 3G การขยายธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยีไฟเบอร์ และการขยายร้านเอไอเอส ช็อป

มีนาคม

เอไอเอส เปิดตัว 4.5 G เชิงพาณิชย์ เป็นรายแรกของโลก โดยร่วมมือกับ“หัวเว่ย” พันธมิตรทางธุรกิจ คิดค้นและผสมผสานนวัตกรรมเครือข่ายอัจฉริยะเข้าด้วยกัน สามารถใช้งานที่ความเร็วสูงสุดถึง 550 เมกะบิตต่อวินาที และจะพัฒนาสู่ความเร็ว 1 กิกะบิตต่อวินาทีในอนาคต โดย 4.5G จะทำให้ผู้บริโภคชาวไทยสามารถใช้งานวิดีโอความละเอียดสูง และรองรับการใช้งานแอปพลิเคชันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น Virtual Reality ได้

ศูนย์บริการเอไอเอส ดาต้า เซ็นเตอร์ ทุกแห่ง ได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ISO 27001:2013 จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งยืนยันถึงมาตรฐานการบริหารจัดการ ความปลอดภัยข้อมูล และการก่อสร้างดาต้า เซ็นเตอร์ที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เอไอเอส เปิดตัวแคมเปญ “ที่สุดจากใจ ที่ 1 การให้บริการ” ต่อยอดแนวคิดการบริการและการดูแลลูกค้า “AIS Live 360º” ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยออกแบบงานบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า การเพิ่มช่องทางในการให้บริการบนโซเชียลมีเดียมากขึ้น และการเปิดบริการถามอุ่นใจ (Ask Aunjai) ซึ่งเป็น Virtual Agent ทำหน้าที่คล้ายพนักงานจริงที่คอยตอบคำถามลูกค้า 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ การจัดให้มีพนักงานผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะให้ การดูแลลูกค้ากว่า 5,000 คน และการมอบสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าครบทั้ง 360 องศาการใช้ชีวิต

เมษายน

เอไอเอสประกาศให้บริการ AIS 4G ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย หลังจากการเริ่มต้นเปิดให้บริการใน 42 จังหวัดเมื่อเดือนมกราคม

พฤษภาคม

เอไอเอสร่วมมือกับพันธมิตรในการต่อยอดพัฒนามือถือเอไอเอส ลาวา โดยนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดโวลเต้ (VoLTE) ที่ใช้ในมือถือระดับราคาสูง มาเปิดให้บริการกับมือถือในระดับราคากลางถึงล่าง โดย VoLTE บนเครือข่าย 4G ให้คุณภาพเสียงคมชัดระดับ Full HD มีเสียงรบกวนต่ำ การเชื่อมต่อคู่สายที่เร็วกว่าเดิม และมีความเสถียรมากกว่าเทคโนโลยีทั่วไป

เอดับบลิวเอ็น บริษัทย่อย เข้าร่วมการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ และเป็นผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่จำนวน 1 ชุด ในแถบย่านความถี่ 895เมกะเฮิรตซ์ - 905 เมกะเฮิรตซ์ คู่กับ 940 เมกะเฮิรตซ์ - 950 เมกะเฮิรตซ์ คิดเป็นแถบความกว้าง 2 x 10 เมกะเฮิรตซ์ ด้วยราคาประมูล 75,654 ล้านบาท และได้รับใบอนุญาตมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 และมีระยะเวลาอนุญาต 15 ปี

เอไอเอส ไฟเบอร์ เปิดประสบการณ์ใหม่ของวงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตด้วยบริการ “เน็ตหอ” บริการอินเทอร์เน็ตรูปแบบเติมเงินเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อรองรับการใช้ชีวิตที่แตกต่างและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ใช้เทคโนโลยีไฟเบอร์ออฟติก 100% ของกลุ่มนิสิต นักศึกษา และผู้อยู่อาศัยหอพัก

มิถุนายน

เอไอเอส เปิดตัว “SIM2FLY” ซิมโรมมิ่งรูปแบบใหม่ ที่รองรับการเดินทางถึง 8 ประเทศยอดนิยมในโซนเอเชีย ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน ลาว มาเลเซีย และอินเดีย ด้วยราคาเริ่มต้น 399 บาท ทั้งนี้ ปัจจุบัน SIM2FLY ได้ขยาย การให้บริการครอบคลุมโซนยุโรปและอเมริการ และประเทศอื่นๆ อีกกว่า 50 ประเทศทั่วโลก

กรกฎาคม

เอไอเอส แถลงวิสัยทัศน์และนโยบายการให้การสนับสนุนภาคธุรกิจไทย ก้าวสู่การเป็น “Digital Enterprise” ด้วยการเป็น “ผู้ให้บริการคลาวด์ อันดับ 1 ของไทย” จากการร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลก ได้แก่ Microsoft, VMware NSX, NetApp, Check Point เพื่อเปิดให้บริการ “คลาวด์เพื่อธุรกิจ (AIS Business Cloud)” อย่างเต็มรูปแบบ

เอไอเอสร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) นำจุดแข็งในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน ใน “โครงการระบบไอซีที และพลังงานทดแทน แบบบูรณาการสำหรับชุมชนชายขอบ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยพัฒนาและติดตั้งระบบพลังงานทดแทนแบบบูรณาการ ด้วยการสร้างระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างพลังงานจากแสงอาทิตย์และพลังงานน้ำ พร้อมระบบตรวจวัดข้อมูลสังเกตการณ์ระยะไกล (Remote Monitoring) สำหรับใช้งานภายในศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม จ.ประจวบคีรีขันธ์ สิงหาคม

สิงหาคม

เอไอเอส 4G ประกาศความเป็นผู้นำด้านเครือข่ายโรมมิ่งทั่วโลก ด้วยบริการ 4G โรมมิ่ง ที่ครอบคลุม มากถึง 74 ประเทศ 121 เครือข่าย ทุกทวีปทั่วโลก ภายใต้การทำงานร่วมกับพันธมิตรชั้นนำ

เอไอเอส เปิดประสบการณ์ถ่ายทอดสด “โอลิมปิค ริโอเกมส์ 2016” บนมือถือผ่านแอปพลิเคชัน “AIS PLAY” เป็นครั้งแรกในอาเซียน ให้คนไทยได้ชมสด ครบทุกคู่ ทุกสนาม กว่า 12 ช่อง ด้วยความคมชัดระดับ Full HD พร้อมรับชมย้อนหลังได้

กันยายน

เอไอเอส ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดและชมย้อนหลัง การแข่งขันมหกรรมกีฬาคนพิการ “พาราลิมปิค เกมส์ 2016” ณ เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ให้ลูกค้าสามารถรับชมฟรีผ่านแอปพลิเคชั่น AIS PLAY บนมือถือ และกล่องทีวีอินเทอร์เน็ต AIS PLAYBOX

ตุลาคม

เอไอเอส ร่วมกับบมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) เปิดให้บริการเทคโนโลยีโวลเต้ (VoLTE) ข้ามเครือข่ายเป็น ครั้งแรกในไทยและอาเซียน โดยลูกค้าระบบเติมเงินและรายเดือนของทั้งสองเครือข่ายสามารถใช้งาน VoLTE เพื่อใช้บริการโทร 4G ทั้งภาพและเสียงด้วยคุณภาพระดับ Full HD ได้ทุกพื้นที่บนโครงข่าย 4G ทั่วประเทศ

2558

พัฒนาการที่สำคัญของเอไอเอส

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ AIS ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ จากคณะกรรมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

31 มีนาคม 2558
เอไอเอสเปิดให้บริการ “AIS SUPER WiFi” ด้วยความเร็วสูงสุด 650 Mbps มากกว่าความเร็วของบริการ 4G

27 เมษายน 2558
เอไอเอสเปิดให้บริการ “AIS Fibre Broadband อินเทอร์เน็ตบ้าน ความเร็วสูงสุด 1 Gbps” ซึ่งเป็นรายแรกและรายเดียวที่ให้บริการ PURE Fibre

14 พฤษภาคม 2558
เอไอเอสเปิดตัวแคมเปญ “AIS LIVE 360°” มอบสิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้า ด้วยส่วนลดจากร้านค้าและแบรนด์ชั้นนำกว่า 12,000 ร้านค้าทั่วประเทศ ตลอด 365 วัน

29 กรกฎาคม 2558
เอไอเอสจัดโครงการ AIS The StartUp 2015 เป็นปีที่ 5 เพื่อค้นหานักธุรกิจหน้าใหม่ มาร่วมเป็นดิจิทัลพาร์ทเนอร์กับเอไอเอส ภายใต้การสนับสนุนจากเอไอเอส และพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีช่องทางเข้าถึงฐานลูกค้าทั่วทั้งภูมิภาค

22 กันยายน 2558
เอไอเอสเปิดตัวมือถือ 4G รุ่นแรก “AG SUPER COMBO LAVA A1” ด้วยราคา 4,590 บาท เพื่อให้ลูกค้าทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการ 4G ความเร็วสูงได้อย่างเท่าเทียมกัน

รางวัลแห่งความสำเร็จ

15 มิถุนายน 2558
เอไอเอสรับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001: 2013

 • จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และ UKAS (The United Kingdom Accreditation Service) ซึ่งเป็นการยกระดับระบบบริหารจัดการความปลอดภัยข้อมูลของศูนย์บริการเอไอเอส ดาต้าเซนเตอร์ เพื่อให้กลุ่มลูกค้าองค์กรมั่นใจในศักยภาพการให้บริการ

10 กันยายน 2558
เอไอเอส ได้รับประกาศให้เป็นหนึ่งในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI)

 • ในกลุ่มตลาดเปิดใหม่ (Emerging Markets) สำหรับประเภทธุรกิจบริการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งถือว่าเป็น บริษัทโทรคมนาคมรายแรกของประเทศไทยที่ถูกคัดเลือกเข้าสู่ดัชนีดังกล่าว

2557

รางวัลแห่งความสำเร็จ

Superbrands

รางวัล Superbrands 2014

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • รางวัลองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด ประจำปี 2557 สำหรับกลุ่มเทคโนโลยี
 • รางวัลองค์กรที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดในกลุ่มสินค้า Mobile Network

Avaya User Conference

รางวัล The Most Innovative Implementation of Automatic Service in IVR 2014 ระดับเอเชียแปซิฟิก

Asia Pacific Customer Service Consortium (APCSC)

รางวัล Best Customer Experience Management of the Year 2013

Frost & Sullivan

 • รางวัลผู้ให้บริการด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมดีเด่น
 • รางวัลผู้ให้บริการด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2014

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร: SET Awards

รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards) ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน จึงได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ด้านนักลงทุนสัมพันธ์

วารสารการเงินธนาคาร

รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2557 (Best Public Companies of the year 2014) เป็นปีที่ 5 ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

2556

พัฒนาการที่สำคัญของเอไอเอส

สร้างโครงข่าย 3G 2100 ครบ 77 จังหวัดภายในเวลาเพียง 8 เดือน

รางวัลแห่งความสำเร็จ

Superbrands

รางวัล Superbrands 2013

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด ประจำปี 2556 สำหรับกลุ่มเทคโนโลยี

นิตยสาร Business Plus ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย ประจำปี 2556 (Thailand Top Company Awards 2013)

สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Securities Analysts Association)

 • รางวัล Best CEO
 • Best CFO
 • Best IR เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: SET Awards

รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

Frost & Sullivan

รางวัลผู้ให้บริการด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมดีเด่น

วารสารการเงินธนาคาร

รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2556 (Best Public Companies of the year 2013) เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน และรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2556 ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

Asia Pacific Customer Service Consortium (APCSC)

รางวัลสุดยอดคอลเซ็นเตอร์แห่งปี ของกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคมที่มีพนักงานให้บริการมากกว่า 1 พันคน

Aon Hewitt และสถาบันศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • รางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556 สำหรับเอไอเอส
 • รางวัลสำหรับองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการดูแลพนักงาน Generation Y สำหรับบริษัทแอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์

2555

พัฒนาการที่สำคัญของเอไอเอส

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ AIS ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

รางวัลแห่งความสำเร็จ

Superbrands

รางวัล Superbrands 2011

การสำรวจของภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลสุดยอดแบรนด์ทรงพลังแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555 (The Most Powerful Brands of Thailand 2012)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: SET Awards

 • รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards)
 • รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards)

วารสารการเงินธนาคาร งาน Money and Banking Awards 2012

รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี

Enterprise Asia

Outstanding Entrepreneurship Awards 2012

สมาคมนักการตลาดแบบตรงไทย (TDMA):

Most Aspiring Call Center

2554

รางวัลแห่งความสำเร็จ

Alpha Southeast Asia

รางวัลสุดยอดบริษัทที่จ่ายเงินปันผลสูงสุดอย่างต่อเนื่องเฉลี่ย 5 ปีที่ผ่านมา (2006-2010) เป็นอันดับ 1 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Aon Hewitt และสถาบันศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลนายจ้างดีเด่นแห่งปี 2554 อันดับ 1

Enterprise Asia

รางวัลผู้ประกอบการดีเด่นของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการให้ความช่วยเหลือสังคมให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยและสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ (Corporate Improvement Excellence) จากงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2554

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors) ด้วยความสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ได้รับการประเมินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับวารสารการเงินธนาคาร – SET Awards

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) ประเภทมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท

2553

รางวัลแห่งความสำเร็จ

วารสารการเงินธนาคาร

รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2553 (Best Public Company of the Year 2010)

สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Securities Analysts Association)

 • รางวัล Best CEO
 • Best CFO
 • Best IR ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

2552

รางวัลแห่งความสำเร็จ

FinanceAsia

 • Best Managed Company
 • Best Investor Relations
 • Most Committed to a Strong Dividend Policy

Superbrands Thailand

บริษัทที่เป็นเลิศด้านการสร้างแบรนด์ และได้รับการโหวตเป็นสุดยอดแบรนด์แห่งปี 2008-2009

Wall Street Journal Asia

บริษัทไทยที่เป็นเลิศด้าน “นวัตกรรม” No. 1 in Thailand for Innovation

วารสารการเงินธนาคาร

บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2009 ในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

รางวัล 1 ใน 10 บริษัทนวัตกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย จากโครงการบริษัทนวัตกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยประจำปี 2552

สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Securities Analysts Association)

 • รางวัล CEO ขวัญใจนักวิเคราะห์
 • รางวัลบริษัทจดทะเบียนขวัญใจนักวิเคราะห์
 • รางวัล CFO ขวัญใจนักวิเคราะห์
 • รางวัล IR ขวัญใจนักวิเคราะห์

Euromoney Asia

 • Best Thai Company
 • Best Thai Company – Good Corporate Governance

2551

พัฒนาการที่สำคัญของเอไอเอส

AIS และ GSM Advance เปิดให้บริการ 3GSM advance ด้วยเทคโนโลยี HSPA บนคลื่นความถี่ 900 MHz ในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่

รางวัลแห่งความสำเร็จ

Asian Mobile News Magazine

 • Best Asian Mobile Operator of the Year 2008
 • Best Mobile Operator of the Year, Thailand 2008

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

รางวัลนวัตกรรมดีเด่นจากมหาชน (Popular Vote Award 2008) จากงานประกาศผลรางวัล Thailand’s Most Innovative Company

2550

รางวัลแห่งความสำเร็จ

The Asset

Best in Corporate Governance

2549

รางวัลแห่งความสำเร็จ

SET Awards 2006 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

 • บริษัทที่มีฐานะการเงินและผลการดำเนินงานดีเด่นในหมวดเทคโนโลยี
 • บริษัทที่สามารถรักษามาตรฐานด้านการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็นปีที่สองติดต่อกัน

2548

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

 • บริษัทที่มีการประกอบการธุรกิจดีเด่น (Best Performance) หมวดเทคโนโลยี
 • รางวัลบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Best Investor Relations)
 • รางวัลบริษัทที่เปิดเผยข้อมูลผลประกอบการดีเด่นตามหลักธรรมาภิบาล (Best Corporate Governance Report Awards)

Thailand Corporate Excellence Award 2004 โดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยและสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • รางวัลการให้ความสําคัญต่อการสร้างนวัตกรรมและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
 • รางวัลความเป็นเลิศด้านการตลาด

2547

รางวัลแห่งความสำเร็จ

An Institutional Investor Research Group Publication

รางวัล Best CEO และ Best Investor Relations

AsiaMoney

 • Overall Best Managed Company in Thailand สำหรับบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงกว่า 700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 • Best CEO in Thailand

EuroMoney

 • Best Managed Company in Thailand
 • Best Managed Cellular Telecom Company in Asia

2546

พัฒนาการที่สำคัญของเอไอเอส

เปิดให้บริการด้านข้อมูลผ่านเทคโนโลยี EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) ครอบคลุมในจังหวัดหลักๆ ทั่วประเทศ

รางวัลแห่งความสำเร็จ

กลต.

บริษัทที่มีการเปิดเผยข้อมูลดีในสายตาของนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน และได้รับรางวัล Disclosure Award

The Institutional Investor magazine

บริษัทที่มีการพัฒนาศักยภาพด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของไทย Most Improved IR (buy-side view)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

บริษัทจดทะเบียนที่มีฐานะทางการเงินและที่มีการประกอบการธุรกิจดีเด่น ในหมวดเทคโนโลยี

2545

พัฒนาการที่สำคัญของเอไอเอส

 • มีผู้ใช้บริการรวมทั้งสิ้น 10 ล้านราย
 • เปิดให้บริการ Multi Media Message MMS

รางวัลแห่งความสำเร็จ

AsiaMoney

Best Managed Company in Thailand และได้อันดับ 1 ในด้าน

 • Overall Best Investor Relations
 • Investor Relation
 • Corporate Governance
 • Corporate Strategy
 • Management of Financial
 • Treatment of Minority Shareholders
 • Best Annual report
 • Corporate Governance: Company Self Assessment Award for its best internal assessment

กลต.

บริษัทจดทะเบียนที่มีการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น (Disclosure Award)

Finance Asia

Best Managed Company in Thailand และได้อันดับ 1 ในด้าน

 • Company Most committed to Corporate Governance
 • Best Investor Relations
 • Strongest Commitment to enhancing Shareholder Value
 • Best Financial Management
 • Best CFO

Far Eastern Economic Review

 • Thailand’s Leading Company
 • Companies that Others Try to Emulate

The Asset

Best in Corporate Governance in Thailand

2544

พัฒนาการที่สำคัญของเอไอเอส

 • มีลูกค้ารวมถึง 5,000,000 เลขหมาย
 • ให้บริการรับส่งข้อมูลความเร็วสูง ผ่านเทคโนโลยี GPRS (General Packet Radio Service)

รางวัลแห่งความสำเร็จ

FinanceAsia

Thailand Best Managed Company และได้รับ First Class Honors ในด้าน

 • Best Managed Company
 • Strongest Commitment to enhancing Shareholder Value
 • Best Investor Relations
 • Best Financial Management
 • Company most Committed to Corporate Governance
 • Best CFO

Investor Relations Magazine

Best IR by Thai Company

AsiaMoney Magazine

Thailand’s Best Managed Company และได้รับ First Class Honors ในด้าน

 • Overall Best Investor Relations
 • Investor Relations
 • Corporate Governance
 • Corporate Strategy
 • Management of Financial Accounts
 • Treatment of Minority Shareholders
 • Best Annual Report

2543 - 2529

พัฒนาการที่สำคัญของเอไอเอส

2543

เปิดตัวบริการ mobileLIFE เพื่อให้ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่าน เทคโนโลยี WAP

2542

 • มีผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เกินกว่า 1,000,000 เลขหมาย นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2542
 • พัฒนาโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบชำระค่าบริการล่วงหน้า (Prepaid) ในระบบดิจิตอล จีเอสเอ็ม ภายใต้ชื่อ One-2-Call!
 • Singapore Telecom Investment Private Ltd. ได้ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ โดยถือหุ้นในสัดส่วน 18.63%

2537

เปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จีเอสเอ็ม

2535

แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2535

2534

ได้รับอนุมัติเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท

2533

 • บริษัทฯ ได้รับสัมปทานจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยให้เป็นผู้ดำเนินโครงการบริการระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 900 MHz เป็นเวลา 20 ปี
 • เปิดให้บริการระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 900 MHz ในระบบอนาลอก NMT 900

2529

จัดตั้งบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด โดยมีทุนเริ่มแรก 5 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจให้เช่าและให้บริการคอมพิวเตอร์

รางวัลแห่งความสำเร็จ

2543

AsiaMoney Magazine

Thailand’s Best Managed Company

 

Far Eastern Economic Review

Asia’s Leading Company

2542

AsiaMoney Magazine

Best Strategy in Organization Administration

0