"เอไอเอส ชำระค่าคลื่น 26 GHz เดินหน้านำ 5G มุ่งสร้างประโยชน์เพื่อคนไทย พร้อมกดปุ่มนำคลื่น 26 GHz ใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม"

เรียน ท่านสื่อมวลชน
PR AIS ใคร่ขอเรียนเชิญร่วมสัมภาษณ์พิเศษ

“เอไอเอส ชำระค่าคลื่น 26 GHz เดินหน้านำ 5G มุ่งสร้างประโยชน์เพื่อคนไทย
พร้อมกดปุ่มนำคลื่น 26 GHz ใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม”

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น.

ผ่านทาง Microsoft team
คลิกที่ลิงก์ https://shorturl.asia/WflK1

 

กำหนดการ

9.45 น. สื่อมวลชนเข้าห้องสัมภาษณ์

10.00 น. เริ่มการสัมภาษณ์พิเศษ โดย

 • คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ CEO – AIS
 • ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ในฐานะประธาน EEC Industrial Forum
 • คุณสมชาย งามกิจเจริญลาภ รองประธานกรรมการบริหาร SNC
 • คุณวสิษฐ์ วัฒนศัพท์ หัวหน้าฝ่ายงานปฏิบัติการและสนับสนุนด้านเทคนิคทั่วประเทศ AIS

10.45 น. ช่วง Q&A

11.00 น. จบการสัมภาษณ์

หมายเหตุ

 1. สำหรับผู้ที่รับชมผ่าน PC/Notebook: สามารถคลิกลิงค์และรับชมผ่าน Browser ได้โดยไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรม แต่สำหรับท่านที่ต้องการรับชมผ่านมือถือจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน Microsoft Teams
  Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams
  iOS: https://apps.apple.com/th/app/microsoft-teams/id1113153706
  ***การเข้าชมทุกช่องทางไม่ต้องทำการลงทะเบียนสมัครสมาชิก Microsoft Teams***
 2. เมื่อถึงเวลาตามกำหนดการ คลิกที่ลิงก์ https://shorturl.asia/WflK1  เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม โดยเลือกเป็น Join as a guest แล้วตั้งชื่อเล่นและสังกัดที่จะปรากฎในห้องประชุม แล้วกด Join Meeting เพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ทันที
Back