เอไอเอส มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ เอไอเอส (กลาง) มอบทุนการศึกษาในโครงการ “กลุ่มอินทัช สร้างโอกาสการศึกษา” จำนวน 200 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1.7 ล้านบาท ให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการขยายโอกาสและพัฒนาด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน โดยมี พล.ต. ชินวัฒน์ แม้นเดช รองแม่ทัพภาคที่ 4 (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมมอบ ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ.ยะลา

Back