เอไอเอส ร่วมกับ Starhome Mach เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม "The GSMA WAS # 2" ในประเทศไทย

(5 พฤศจิกายน 2558) เอไอเอส โดยนายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับ Starhome Mach เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม “The GSMA WAS # 2” ในประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรวมตัวบริษัทในกลุ่มธุรกิจ โทรคมคมนาคมจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น บริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่, บริษัทผู้ผลิตเทคโนโลยี, บริษัทผู้พัฒนาโซลูชั่นส์ ฯลฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ รวมถึงเจรจาธุรกิจการค้าร่วมกัน อันจะนำมาซึ่งความรู้และมุมมองใหม่ๆ ที่จะยกระดับการให้บริการที่ตอบสนองการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมสื่อสารระหว่างประเทศ และสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล

Back