งานแถลงข่าว บริษัท เลิร์นดิ จำกัด หรือ LearnDi by AIS Academy

งานแถลงข่าว
บริษัท เลิร์นดิ จำกัด หรือ LearnDi by AIS Academy

 โดย

  • กานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และ Intouch, กรรมการ บริษัท เลิร์นดิ จำกัด
  • ดร.ปรง ธาระวานิช หัวหน้าสถาบันพัฒนาบุคลากร AIS

พร้อมพันธมิตรชั้นนำ เช่น InVent, Humanica, Conicle, SEAC, NEO Academy by CMMU

โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

  1. ที่มาและความสำคัญ รวมถึงเป้าหมายของ บริษัท เลิร์นดิ จำกัด (LearnDi by AIS Academy) EdTech เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรไทย
  2. การรวมตัวของพันธมิตรในวงการ EdTech เพื่อสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อน People Transformation นำศักยภาพความแข็งแกร่งเพิ่มสู่สังคมไทย

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ชั้น 1 โดม เซลส์ แกลลอรี่ อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก (Pearl Bangkok)
***BTS ลงสถานี อารีย์ ทางออก 1 ย้อนกลับมาทางอนุสาวรีย์ชัยประมาณ 200 เมตร

กำหนดการ

เริ่มลงทะเบียนเวลา                 09.30 น.

งานแถลงข่าวเริ่มเวลา             10.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม PR AIS: เฌอณฎา (ไนซ์) 092-445-3665, สกุลหยก (ไก๋) 061-497-4442, วัฒนา (เจ) 092-692-5455, พชรพล (แชมป์) 086-233-3061

Back