ทำความรู้จักกับเทคโนโลยี 5G

เทคโนโลยี 5G มีคุณสมบัติที่สำคัญ 3 ด้าน คือ 1) ความเร็วที่มากกว่า 4G ประมาณ 10-20 เท่า 2) ค่าความหน่วงต่ำ 3) จำนวน IoT มากกว่า 4G ถึง 10 เท่า ด้วยวิวัฒนาการด้านวิศวกรรมของเทคโนโลยี 5G นี้จะเพิ่มขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และปูทางให้บริการล้ำสมัย เช่น รถยนต์ไร้คนขับ การสื่อสารแบบโฮโลแกรม การควบคุมอุปกรณ์ ภายในบ้านด้วยเสียง เป็นต้น ซึ่งประโยชน์ต่อทั้งต่อภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และผู้บริโภคทั่วไป