ทำความรู้จักกับเทคโนโลยี 4G

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 4G

  • ความเร็วของเทคโนโลยี 4G
  • ความหมายของ Internet of Things
 

ความแตกต่างระหว่าง 3G และ 4G

 

ประโยชน์ของเทคโนโลยี 4G

  • ในมุมของผู้ใช้งาน
  • ในมุมของการดำเนินธุรกิจ
  • ในมุมของส่วนรวม
 

วิธีเตรียมความพร้อมเพื่อใช้งาน 4G

 

ใช้ชีวิตดิจิทัลกับ AIS Daily Life

โปรดคลิกเพื่อเยี่ยมชม AIS 4G ADVANCED