ทำความรู้จักกับเทคโนโลยี 4G

เทคโนโลยี 4G ถือเป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาตอบสนองการใช้งานอินเทอร์เน็ตของลูกค้า ที่มีแนวโน้มการใช้งานและความต้องการความเร็วที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดประมูลคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ขึ้นโดย กสทช. ซึ่งเอไอเอสชนะการประมูลคลื่นดังกล่าว และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการบนคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ นี้ โดยมีความกว้างของช่วงคลื่น (bandwidth) 15 เมกะเฮิรตซ์ จนถึงปี 2576

เอไอเอสมีความตั้งใจที่จะเปิดให้บริการ 4G อย่างเป็นทางการบนคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ ดังกล่าว ในช่วงเดือนมกราคม 2559 และเพื่อเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี 4G ในเบื้องต้น เรียนเชิญท่านนักลงทุนรับชมคลิป “ทำความรู้จักกับเทคโนโลยี 4G” เพิ่มเติม

ดูเพิ่มเติม