การสนับสนุนการกำหนดนโยบายภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนองค์กรภายนอกที่มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันนโยบายในด้านต่างๆ

  สกุลเงิน 2557 2558 2559 2560
สมาคมทางการค้าหรือองค์กรที่ได้รับการยกเว้นภาษี เช่น think tanks
บาท
4,877,679
5,264,989
5,052,687
4,683,685


รายชื่อ 3 องค์กร ที่เอไอเอสให้การสนับสนุนในปี 2560 สูงสุด

ชื่อองค์กร ประเภท วัตถุประสงค์หลักขององค์กร จำนวนเงินสนับสนุน (บาท)
1. GSM MOU Association
สมาคมทางการค้า
To shape the future of mobile communications and expand opportunities for the whole industry
3,683,965
2. สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมทางการค้า
Promote development of telecom profession and technology advancement
430,000
3. International Telecommunication Union
สมาคมทางการค้า
Allocate global radio spectrum and satellite orbits, develop the technical standards that ensure networks and technologies seamlessly interconnect, and strive to improve access to ICTs to underserved communities worldwide.
281,879