เอไอเอส มอบเงิน 1 ล้านบาท เยียวยาและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือ-อีสาน

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส มอบเงิน 1 ล้านบาท สมทบ “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี” เพื่อนำไปเยียวยาและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สำนักนายกรัฐมนตรี

บุคคลในภาพ (เรียงจากซ้ายไปขวา)

  1. นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  2. นายคณิต วัลยะเพ็ชร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  3. นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  4. นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส
  5. นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ เอไอเอส
  6. นางอมรรัตน์ ชาญปรีชญา ผู้อำนวยการส่วนงานประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร เอไอเอส

 

Back