เลือกปี    
พฤศจิกายน
02 พฤศจิกายน ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2560    
02 พฤศจิกายน แถลงผลประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2560 ผ่านการประชุมทางโทรศัพท์    
กันยายน
11-13 กันยายน 24th CLSA Investor' Forum 2017 in Hong Kong arranged by CLSA    
สิงหาคม
29-31 สิงหาคม Thailand Focus 2017 จัดโดย ภัทร    
24-25 สิงหาคม เดินทางพบนักลงทุนในสิงคโปร์ โดย ธนชาต    
18 สิงหาคม กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ (สำหรับนักลงทุนต่างชาติ)    
16 สิงหาคม กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ที่ตลาดหลักทรัพย์    
15 สิงหาคม พบปะกองทุนในประเทศ จัดโดย บล.กสิกรไทย    
10 สิงหาคม งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 2 ปี 2560    
กรกฎาคม
27 กรกฎาคม ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2560    
27 กรกฎาคม แถลงผลประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2560 ผ่านการประชุมทางโทรศัพท์    
มิถุนายน
21 - 23 มิถุนายน เดินทางพบนักลงทุนในฮ่องกง จัดโดย เครดิตสวิส    
09 มิถุนายน Singtel Investor Day 2017 จัดโดย สิงเทล    
พฤษภาคม
30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน เดินทางพบนักลงทุนในยุโรป จัดโดย ภัทร    
19 พฤษภาคม พบปะกองทุนในประเทศ จัดโดย ธนชาต    
18 พฤษภาคม กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ที่ตลาดหลักทรัพย์    
15 - 17 พฤษภาคม Annual dbAccess Asia Conference at Singapore arrange by Deutsche Bank TISCO    
เมษายน
27 เมษายน ประกาศผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2560    
27 เมษายน แถลงผลประกาศผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2560 ผ่านการประชุมทางโทรศัพท์    
มีนาคม
30 มีนาคม ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560     (คลิกเพื่อดูข้อมูล)
13 - 16 มีนาคม เดินทางพบนักลงทุนในประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย จัดโดย ซีไอเอ็มบี    
03 มีนาคม กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ (สำหรับนักลงทุนต่างชาติ)    
กุมภาพันธ์
27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม เดินทางพบนักลงทุนในฮ่องกง จัดโดย ยูบีเอส    
21 กุมภาพันธ์ พบปะกองทุนในประเทศ จัดโดย ภัทร    
20 กุมภาพันธ์ กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ    
13 - 17 กุมภาพันธ์ เดินทางพบนักลงทุนในประเทศอเมริการและแคนาดา จัดโดย ซีแอลเอสเอ    
10 กุมภาพันธ์ งานประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2559    
09 กุมภาพันธ์ Thailand CEO-CFO Conference จ้ดโดย บล.เจพี มอร์แกน    
03 กุมภาพันธ์ แถลงผลประกาศผลประกอบการประจำปี 2559 ผ่านการประชุมทางโทรศัพท์    
03 กุมภาพันธ์ ประกาศผลประกอบการประจำปี 2559