เลือกปี    
มีนาคม
29 มีนาคม ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561     (คลิกเพื่อดูข้อมูล)
19-21, 23 มีนาคม เดินทางพบนักลงทุนในอังกฤษ จัดโดย ซิตี้    
22 มีนาคม European and EM Telecoms Conference arranged จัดโดย Citi    
7, 9 มีนาคม CLSA Asean Forum 2018 arranged by CLSA    
06 มีนาคม พบปะกองทุนในประเทศ จัดโดย ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี    
กุมภาพันธ์
26-27 กุมภาพันธ์ เดินทางพบนักลงทุนในประเทศสิงคโปร์ จัดโดย Goldman Sachs    
15 กุมภาพันธ์ กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ    
12-14 กุมภาพันธ์ พบปะกองทุนในประเทศ จัดโดย บล.ไทยพาณิชย์    
08 กุมภาพันธ์ งานประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2560    
05 กุมภาพันธ์ แถลงผลประกาศผลประกอบการประจำปี 2560 ผ่านการประชุมทางโทรศัพท์    
05 กุมภาพันธ์ ประกาศผลประกอบการประจำปี 2560