เลือกปี    
พฤศจิกายน
30 พฤศจิกายน พบกองทุนในประเทศ จัดโดย ดอยซ์แบงก์ ทิสโก้    
22 พฤศจิกายน dbAccess Thailand SET Corporate Day in Singapore arranged by DBTISCO/SET    
20 พฤศจิกายน dbAccess Thailand SET Corporate Day in Australia arranged by DBTISCO/SET    
17 พฤศจิกายน AIS Annual Investor Day 2017    
Transformation of AIS NEXT GENERATION
AIS' Network and Technology Preparation toward 5G
New Horizons of AIS' Consumers and Enterprise Services
AIS' Digital Experience
Q&A with AIS' C-suite
13-14 พฤศจิกายน 5th Global TMT Conference 2017 in Hong Kong arranged by JP Morgan    
10 พฤศจิกายน พบปะกองทุนในประเทศ จัดโดย เคจีไอ    
07 พฤศจิกายน กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ที่ตลาดหลักทรัพย์    
02 พฤศจิกายน ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2560    
02 พฤศจิกายน แถลงผลประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2560 ผ่านการประชุมทางโทรศัพท์    
กันยายน
11-13 กันยายน 24th CLSA Investor' Forum 2017 in Hong Kong arranged by CLSA    
สิงหาคม
29-31 สิงหาคม Thailand Focus 2017 จัดโดย ภัทร    
24-25 สิงหาคม เดินทางพบนักลงทุนในสิงคโปร์ โดย ธนชาต    
18 สิงหาคม กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ (สำหรับนักลงทุนต่างชาติ)    
16 สิงหาคม กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ที่ตลาดหลักทรัพย์    
15 สิงหาคม พบปะกองทุนในประเทศ จัดโดย บล.กสิกรไทย    
10 สิงหาคม งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 2 ปี 2560    
กรกฎาคม
27 กรกฎาคม ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2560    
27 กรกฎาคม แถลงผลประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2560 ผ่านการประชุมทางโทรศัพท์    
มิถุนายน
21 - 23 มิถุนายน เดินทางพบนักลงทุนในฮ่องกง จัดโดย เครดิตสวิส    
09 มิถุนายน Singtel Investor Day 2017 จัดโดย สิงเทล    
พฤษภาคม
30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน เดินทางพบนักลงทุนในยุโรป จัดโดย ภัทร    
19 พฤษภาคม พบปะกองทุนในประเทศ จัดโดย ธนชาต    
18 พฤษภาคม กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ที่ตลาดหลักทรัพย์    
15 - 17 พฤษภาคม Annual dbAccess Asia Conference at Singapore arrange by Deutsche Bank TISCO    
เมษายน
27 เมษายน ประกาศผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2560    
27 เมษายน แถลงผลประกาศผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2560 ผ่านการประชุมทางโทรศัพท์    
มีนาคม
30 มีนาคม ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560     (คลิกเพื่อดูข้อมูล)
13 - 16 มีนาคม เดินทางพบนักลงทุนในประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย จัดโดย ซีไอเอ็มบี    
03 มีนาคม กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ (สำหรับนักลงทุนต่างชาติ)    
กุมภาพันธ์
27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม เดินทางพบนักลงทุนในฮ่องกง จัดโดย ยูบีเอส    
21 กุมภาพันธ์ พบปะกองทุนในประเทศ จัดโดย ภัทร    
20 กุมภาพันธ์ กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ    
13 - 17 กุมภาพันธ์ เดินทางพบนักลงทุนในประเทศอเมริการและแคนาดา จัดโดย ซีแอลเอสเอ    
10 กุมภาพันธ์ งานประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2559    
09 กุมภาพันธ์ Thailand CEO-CFO Conference จ้ดโดย บล.เจพี มอร์แกน    
03 กุมภาพันธ์ แถลงผลประกาศผลประกอบการประจำปี 2559 ผ่านการประชุมทางโทรศัพท์    
03 กุมภาพันธ์ ประกาศผลประกอบการประจำปี 2559