เลือกปี    
พฤศจิกายน
28-29 พฤศจิกายน เดินทางพบนักลงทุนในประเทศไต้หวัน จัดโดย บล.เมย์แบงก์กิมเอ็ง
26 พฤศจิกายน พบกองทุนในประเทศ จัดโดย บล.กสิกร
20-22 พฤศจิกายน Eighteenth Annual Asia Pacific Summit in Singapore arranged by Morgan Stanley
08 พฤศจิกายน กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตุลาคม
31 ตุลาคม แถลงผลประกอบการประจำไตรมาส 3 ปี 2562 ผ่านการประชุมทางโทรศัพท์
31 ตุลาคม ประกาศผลประกอบการประจำไตรมาส 3 ปี 2562
กันยายน
13 กันยายน พบกองทุนในประเทศ จัดโดย เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
สิงหาคม
28-30 สิงหาคม Thailand Focus 2019 โดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ
20 สิงหาคม พบกองทุนในประเทศ จัดโดย เคจีไอ
14 สิงหาคม กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
08 สิงหาคม งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 2 ปี 2562
05 สิงหาคม แถลงผลประกอบการประจำไตรมาส 2 ปี 2562 ผ่านการประชุมทางโทรศัพท์
05 สิงหาคม ประกาศผลประกอบการประจำไตรมาส 2 ปี 2562
มิถุนายน
26-27 มิถุนายน เดินทางพบนักลงทุนในประเทศฮ่องกง จัดโดย เอชเอสบีซี
11 มิถุนายน Singtel Investor Day 2019 arranged by Singtel
พฤษภาคม
30 พฤษภาคม Thailand C-Suite Top Picks Corporate Day 2019 จัดโดย ซิตี้
23-24 พฤษภาคม Daiwa-Thanachart Thailand Corporate Day 2019 Tokyo
16 พฤษภาคม พบปะกองทุนในประเทศ จัดโดย บล.ธนชาต
15 พฤษภาคม กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
09 พฤษภาคม แถลงผลประกอบการประจำไตรมาส 1 ปี 2562 ผ่านการประชุมทางโทรศัพท์
09 พฤษภาคม ประกาศผลประกอบการประจำไตรมาส 1 ปี 2562
เมษายน
2-3 เมษายน Thailand Investment Conference 2019 จัดโดย ภัทร
มีนาคม
28 มีนาคม ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (คลิกเพื่อดูข้อมูล)
สรุปผลการดำเนินงานปี 2561
7 กลยุทธ์ การพัฒนาความยั่งยืน
25-26 มีนาคม 22nd Credit Suisse Asian Investment Conference ในฮ่องกง จัดโดย เครดิตสวิส
13-15 มีนาคม CLSA Asean Forum 2019 จัดโดย ซีแอลเอสเอ
กุมภาพันธ์
27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม เดินทางพบนักลงทุนในประเทศ อังกฤษ โดย บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
13 กุมภาพันธ์ พบปะกองทุนในประเทศ โดย บล.ไทยพาณิชย์
12 กุมภาพันธ์ กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
11 กุมภาพันธ์ งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2561 และ Annual Investor Day
07 กุมภาพันธ์ แถลงผลประกอบการประจำปี 2561 ผ่านการประชุมทางโทรศัพท์
07 กุมภาพันธ์ ประกาศผลประกอบการประจำปี 2561