เลือกปี    
พฤศจิกายน
22 พฤศจิกายน เดินทางพบนักลงทุนในประเทศสิงคโปร์ จัดโดย ทิสโก้    
21 พฤศจิกายน พบกองทุนในประเทศ โดย กสิกรไทย    
12 พฤศจิกายน กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ    
1 พฤศจิกายน แถลงผลประกอบการประจำไตรมาส 3 ปี 2561     (คลิกเพื่อดูข้อมูล)
กันยายน
20-21 กันยายน เดินทางพบนักลงทุนในประเทศญี่ปุ่น จัดโดย Mizuho    
14 กันยายน กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ    
13 กันยายน พบกองทุนในประเทศ จัดโดย ภัทร    
11-12 กันยายน The 25th CLSA Investor's Forum in Hong Kong จัดโดย ซีแอลเอสเอ    
สิงหาคม
29-30 สิงหาคม Thailand Focus 2018 โดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ    
06 สิงหาคม งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 2 ปี 2561    
02 สิงหาคม แถลงผลประกอบการประจำไตรมาส 2 ปี 2561     (คลิกเพื่อดูข้อมูล)
มิถุนายน
13 มิถุนายน 2018 Singtel Investor Day ในประเทศสิงคโปร์ จัดโดย สิงเทล    
5-6 มิถุนายน 2018 CalGems Conference ในอเมริกา จัดโดย Bank of America Merrill Lynch    
4 และ 7 มิถุนายน เดินทางพบนักลงทุนในประเทศอเมริกา จัดโดย BNY Mellon    
พฤษภาคม
30 พฤษภาคม พบนักลงทุนในประเทศ จัดโดย ทิสโก้    
28-29 พฤษภาคม เดินทางพบนักลงทุนในประเทศไต้หวัน จัดโดย ยูโอบี    
17 พฤษภาคม พบกองทุนในประเทศ จัดโดย ธนชาติ    
15 พฤษภาคม กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ที่ตลาดหลักทรัพย์    
10 พฤษภาคม แถลงผลประกอบการประจำไตรมาส 1 ปี 2561     (คลิกเพื่อดูข้อมูล)
มีนาคม
29 มีนาคม ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561     (คลิกเพื่อดูข้อมูล)
19-21, 23 มีนาคม เดินทางพบนักลงทุนในอังกฤษ จัดโดย ซิตี้    
22 มีนาคม European and EM Telecoms Conference arranged จัดโดย Citi    
7, 9 มีนาคม CLSA Asean Forum 2018 arranged by CLSA    
06 มีนาคม พบปะกองทุนในประเทศ จัดโดย ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี    
กุมภาพันธ์
26-27 กุมภาพันธ์ เดินทางพบนักลงทุนในประเทศสิงคโปร์ จัดโดย Goldman Sachs    
15 กุมภาพันธ์ กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ    
12-14 กุมภาพันธ์ พบปะกองทุนในประเทศ จัดโดย บล.ไทยพาณิชย์    
08 กุมภาพันธ์ งานประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2560    
05 กุมภาพันธ์ แถลงผลประกาศผลประกอบการประจำปี 2560 ผ่านการประชุมทางโทรศัพท์    
05 กุมภาพันธ์ ประกาศผลประกอบการประจำปี 2560