สารจากประธานกรรมการ

ปี 2559 เป็นอีกก้าวสำคัญของเอไอเอส ที่เราได้ผ่านความท้าทายและความเปลี่ยนแปลงหลายประการ นับตั้งแต่ช่วงต้นปี ที่เรามุ่งทำงานอย่างแข็งขัน เพื่อดูแลลูกค้าที่ใช้เครื่องโทรศัพท์ 2G ให้สามารถใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์ได้ต่อเนื่อง ด้วยการนำเครื่อง 3G ไปเปลี่ยนให้กับลูกค้า ไปจนถึงการเข้าร่วมประมูลคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์อีกครั้งในเดือนพฤษภาคม 2559 เพื่อให้สามารถนำคลื่นมาให้บริการลูกค้า อีกทั้งยังเร่งวางโครงข่าย 4G ให้ทันกับความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือด้วยความเร็วสูง เหตุการณ์เหล่านี้มีความสำคัญที่ทำให้ทุกคนในองค์กรต้องตื่นตัวอยู่เสมอ ปลูกฝังแนวคิดในการทำงานเพื่อความยั่งยืนขององค์กร พัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมเพื่อรับกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลให้เอไอเอสมีความแข็งแกร่ง พร้อมจะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ในอนาคต

ผลการดำเนินงานในปี 2559 นี้ ได้สะท้อนถึงพื้นฐานที่แข็งแกร่งของเอไอเอส ด้วยรายได้จากการให้บริการ 122,561 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 1.6 จากปีก่อน ส่งผลให้มีกำไรสุทธิ 30,666 ล้านบาท และยังสามารถสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้กับผู้ถือหุ้นได้ด้วยการคงนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิในปี 2559 รวมไปถึงมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง พร้อมสำหรับการลงทุนและโอกาสทางธุรกิจในอนาคต การเติบโตนี้เป็นผลมาจากปณิธานของเราที่มุ่งมั่นจะเป็นผู้นำในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ดีที่สุด สรรหานวัตกรรมเพื่อนำเสนอบริการแก่ลูกค้า วางพื้นฐานด้วยเครือข่ายที่มีคุณภาพ และมุ่งพัฒนาความเป็นเลิศด้านงานบริการเพื่อตอบรับกับการใช้ชีวิตของลูกค้าในยุคดิจิทัล

นอกจากการคงความเป็นผู้นำในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักแล้ว เอไอเอสยังมุ่งสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจใหม่ที่จะมีส่วนเสริมต่อกลยุทธ์รวม โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเราที่ต้องการเป็นผู้ให้บริการดิจิทัล ซึ่งจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบันได้อย่างครบถ้วน ทั้งธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด สามารถเข้าถึงลูกค้าในวงกว้างมากขึ้น และยังมีธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ ที่นำเสนอคอนเทนต์หลากหลาย ทั้งสาระและบันเทิง รวมถึงแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ที่ทำให้การใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันเป็นเรื่องง่าย ยิ่งไปกว่านี้ เอไอเอสยังเชื่อมั่นในการสร้างประโยชน์จากทรัพยากรและความสามารถที่เรามี นับตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐาน ไปจนถึงนวัตกรรม เพื่อให้การติดต่อสื่อสาร การหาความรู้ การสร้างอาชีพ และการดูแลความเป็นอยู่ เป็นไปโดยราบรื่น ง่ายดาย และมีประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสังคมไทย

การพัฒนาเหล่านี้ เกิดขึ้นได้จากการร่วมมือของทุกฝ่าย เอไอเอสจึงให้ความสำคัญกับการสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตของบริษัท และการพัฒนาด้านสังคม ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการสนับสนุนเพื่อเสริมศักยภาพให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งพันธมิตรด้านช่องทางจัดจำหน่าย ซัพพลายเออร์ และคู่ค้าอื่นๆ ที่จะช่วยส่งผลให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และบริการที่ดี นอกจากนี้ เอไอเอสยังมุ่งพัฒนาบุคลากร ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะกับการสร้างสรรค์ กระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่ๆ ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ เพื่อปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง สำหรับปี 2559 นี้ นับเป็นปีที่ 2 ที่เอไอเอสซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมไทยเพียงรายเดียว ได้รับคัดเลือกให้รวมอยู่ในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) และเป็นปีที่ 2 ที่ได้รวมอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียน จากการประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผมเชื่อว่าแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ผนวกรวมอยู่ในทุกมิติการดำเนินงานของเอไอเอส ทำให้เราสามารถสร้างการเติบโตและผลตอบแทนได้อย่างมั่นคงในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกด้าน รวมทั้งสนับสนุนการเติบโตและก้าวหน้าให้กับเศรษฐกิจและสังคมไทย

นายกานต์ ตระกูลฮุน
ประธานกรรมการ